Skip to main content

Noodige vernederinge des menschen, tot verheffingenvan Gods genade, en bekentenis van sijne rechtvaerdigheiydt wear in de waerheyt van de erf-sonde, en verscheyden andere gewichtige verschillen...., met groote naerstigheyt werden verhandelt; gestelt tegen de pelagiaensche weder-dooperen; doch alsoo, dat het gheheele boeck van D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde..., op het uyterste wert wederleyt, waer by gaet een aenhangsel, handelende van de verzegelinghe des verbondst door den doop aen de kinderen. Van nieus overs., verb. ...

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)